Playplace zal leraren in opleiding, professionals en ouders helpen om de waarde en rijkdom van buitenspelen te ontdekken en belangrijke inzichten te verwerven in interacties van kinderen en met de buitenomgeving in verschillende contexten. Dit kan je het nodige vertrouwen geven om buitenspelen in de vroege kinderjaren te stimuleren en waarderen.
Playplace zal leraren in opleiding, professionals en ouders helpen om de waarde en rijkdom van buitenspelen te ontdekken en belangrijke inzichten te verwerven in interacties van kinderen en met de buitenomgeving in verschillende contexten. Dit kan je het nodige vertrouwen geven om buitenspelen in de vroege kinderjaren te stimuleren en waarderen.
— De video's zijn een manier om je te informeren over hoe kinderen interacteren met de wereld om hen heen

SAMENZITTENROND JE PROJECT?

Heb je een nieuw webshop plan of bestaand portfolio idee dat een frisse invalshoek kan gebruiken? Kom eens langs we denken graag mee.
MAAK EEN AFSPRAAK