Voedselverlies en voedselverspilling zijn aanzienlijke problemen. Get Wasted lost dit probleem op met een innovatieve en circulaire online marktplaats voor voedseloverschotten.Ze brengen alle actoren in de voedselwaardeketen samen, van boeren, veilingen en de voedselverwerkende industrie, tot de sociale economie en zelfs scholen, in één ecosysteem.
Voedselverlies en voedselverspilling zijn aanzienlijke problemen. Get Wasted lost dit probleem op met een innovatieve en circulaire online marktplaats voor voedseloverschotten.Ze brengen alle actoren in de voedselwaardeketen samen, van boeren, veilingen en de voedselverwerkende industrie, tot de sociale economie en zelfs scholen, in één ecosysteem.
— Get Wasted geeft voedseloverschotten een tweede kans, in plaats van ze te laten verspillen.

SAMENZITTENROND JE PROJECT?

Heb je een nieuw webshop plan of bestaand portfolio idee dat een frisse invalshoek kan gebruiken? Kom eens langs we denken graag mee.
MAAK EEN AFSPRAAK